Implementering af ISO 9001 eller 14001

Hvis I starter jeres certificeringsproces i dag, kan I med hjælp fra LTH Rådgivning opnå en certificering i ISO 9001 og/eller ISO 14001 i løbet af 3 måneder. Min kernekompetence er, at jeg forenkler standardens krav, og omsætter kravene til brugbare ledelsesværktøjer. Jeg henvender mig primært til den mindre virksomhed, som har et ønske om at opnå en certificering, og som ønsker at afsætte færrest mulig ressourcer til opgaven. Jeg tilbyder at varetage alle opgaver i forbindelse med implementeringen. Dette kan gøres ved en midlertidig ansættelse, eller fakturering af timer. 

Min forventning til jer, er blot at informationer om jeres virksomhed er tilgængelig. 

Ønsker I sparring, kan jeg stå til rådighed med gode ideer og rådgivning for at gøre processen så simpel som muligt. 

Support til kvalitets- og miljøopgaver

Har I allerede opnået en certificering, men ønsker at forbedre jeres kvalitets- og miljøsystem, eller ønsker I at drage fordele af værktøjer fra ISO 9001 og ISO 14001, så tilbyder jeg, at hjælpe jer med konkrete kvalitets- og miljøopgaver. Det kunne f.eks. være hjælp til at:

Kvalitetsopgaver:

  • Optimere processer
  • Udføre interne audits
  • Udarbejde arbejdsinstruktioner
  • Skabe rød tråd fra strategi og KPI til procedurer og instruktioner
  • Kortlægning af kompetencer
  • Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser

Miljøopgaver

  • Inddrage FN’s Verdensmål i jeres miljøledelsessystem
  • Kortlægge miljøpåvirkninger set ud fra produkters livscyklusperspektiv
  • Kortlægge virksomhedens bindende forpligtigelser
  • Leverandøraudit

Kvalitetsledelsessystemets fordele (ISO 9001)

Fordelen ved at implementere et kvalitetsledelsessystem, er at man får et effektivt værktøj til at lede og drive sin virksomhed, så der konstant arbejdes efter at forbedre processer og øge effektiviteten. Når man vælger at certificere sit kvalitetsledelsessystem (ISO 9001) får man et bevis på at virksomheden har kunden som primær fokus. Dette kan åbne døren til nye kunder og markeder.

Miljøledelsessystemets fordele (ISO14001)

Fordelen ved at implementere et miljøledelsessystem er at man får et værktøj til at identificere og herefter forbedre virksomhedens miljømæssige forhold. Dette omfatter også produkternes miljøpåvirkning set ud fra et livscyklusperspektiv. Der opnås ofte økonomiske besparelser ved at minimere ressourceforbrug og energiforbrug. Det er enkelt at inddrage Verdensmålene i sit miljøledelsessystem, som synliggør virksomhedens indsats for bæredygtighed. Når man vælger at certificere sit miljøledelsessystem, får man et bevis på at virksomheden arbejder målrettet efter at miljøforbedre sine produkter og processer.

 

Implementering og forbedring af digitale kvalitetssystemer

Der er mange fordele ved at have et digitalt kvalitetssystem, og der findes en række udbydere på markedet. Den primære fordel ved at have et digitalt kvalitetssystem, er at alle procedurer, instruktioner og registreringer samles på en platform.

Kvalitetsledelsessystemet bliver mere levende, da medarbejdere involveres når instruktioner og procedurer skal godkendes og kvitteres som værende ”læst og forstået”.

Hvis I overvejer eller har truffet beslutning om erhvervelse af et kvalitetssystem, kan jeg guide og vejlede om valg og opbygning af system, og en efterfølgende effektiv implementering. Det er vigtigt at systemet opbygges så man skaber en brugervenlig platform, så medarbejdere let kan finde relevante dokumenter. 

Hvis I allerede har implementeret et kvalitetssystem, tilbyder jeg hjælp til den videre opbygning og vedligeholdelse af systemet.

 

ANALYSE 25%
PLANLÆGNING 50%
IMPLEMENTERING 75%
IBRUGTAGNING 100%

Profil

Min vision er at skabe integrerede ledelsessystemer, som tager udgangspunkt i jeres eksisterende forretning. Mit mål er at gøre implementering så simpel som muligt, og give jer redskaber som skaber værdi, i form af reduktion af omkostninger, øget profilering og en større kundetilfredshed.  

Jeg tilbyder rådgivning i opgaver inden for kvalitet og miljø. Udover rådgivning assisterer jeg også gerne med konkrete kvalitets- eller miljø opgaver. 

Min rådgivning og assistance er rentabel men kompetent . Ansættelse i en tidsbegrænset periode eller på timebasis.

Kompetencer

Jeg har gennem de senest 10 år  arbejdet med kvalitet og miljø. 

Inden jeg startede som selvstændig konsulent var jeg ansat som kvalitetschef, hvor jeg var ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af ISO 9001 og 14001:2015 standarder.  

Jeg har gennemført flere eksterne samt interne audits. 

I jobbet som kvalitetschef samt som konsulent har jeg implementeret og opbygget digitale kvalitetsledelsessystemer, og har erfaring med IPW , D4, Ledoc og Processmanager.

 

 

Kontakt

Med base på fyn dækker jeg naturligvis hele landet.
Kontakt mig gerne for et helt uforpligtende møde på  

T:  20164663
M: lthraadgivning@outlook.com